&

Dopravní psychologie

podle zák. 361/2000 Sb. a násl. doplňků a vyhlášek

PhDr., Ing. Milan Hrdina
Orlí 261/8, 460 02, Liberec

Pro dotazy a objednávky volejte:

777 72 99 72 / 731 366 176

Volat můžete denně

08:00 – 18:00

&

Dopravní psychologie

podle zák. 361/2000 Sb. a násl. doplňků a vyhlášek

PhDr., Ing. Milan Hrdina
Orlí 261/8, 460 02, Liberec

Pro dotazy a objednávky volejte:

777 72 99 72 / 731 366 176

Volat můžete denně od 08h do 18h

Informace


Vyšetření dle zákona 133/2011 z 3.května 2011 §87a a §123d a zákona 101/2013Sb.

Na našem pracovišti provádíme vyšetření řidičů profesionálů pro osobní i nákladní vnitrostátní a zahraniční dopravu, vyšetření učitelů autoškol, taxi, řidičů těžké dopravy, nebezpečných nákladů, řidičů vozidel s předností v jízdě (sanitky, hasiči), řidičů amatérů a tzv. „vybodovaných“ řidičů.

  • Dopravně-psychologické vyšetření vybodovaných řidičů dle zákona 133/2011 §123d.
  • Vyšetření je prováděno v souladu s metodickými postupy ADP ČR.
  • Toto vyšetření je platné pouze od akreditovaných psychologů viz §87a odst. 4, 5abcd.

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernější diagnostickou technikou. Provádíme vyšetření kombinované s klinickým posouzením duševního stavu, psychologické poradenství a fungujeme i jako školící středisko.

! Upozornění !


Od 1.8.2011 platí novela zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. Povinnost neurologického vyšetření včetně EEG je zrušena!

Pouze vyšetření akreditovaným „dopravním psychologem“ má právní validitu a je uznáváno i v zahraničí.

Vyšetření

Vyšetření řidičů:
cca 4 řidiči / 1 den podle objednání předem
Začátek
dle dohody - zpravidla od 8.00 hodin
testování i o víkendu (vhodné pro klienty, kteří si chtějí ušetřit dovolenou, či nemohou být uvolněni ze zaměstnání)
Předpokládaná doba trvání:
Cca. 3-4 hodiny, včetně přestávek
Základní cena platná od 1. 1. 2020:
Řidiči z povolání
1.400,- Kč bez DPH
1.694,- Kč vč. DPH 21%
Vybodovaní a zákaz. řidiči
2.058,- Kč bez DPH
2.490,- Kč vč. DPH 21%
Instruktoři autoškol
1.400,- Kč bez DPH
1.694,- Kč vč. DPH 21%
Slevy pro organizace:
podle počtu osob

Co s sebou na vyšetření


Na dopravně psychologické vyšetření se dostavte řádně odpočinutí a vyspalí. Nezapomeňte brýle (pokud nosíte), psací potřeby a lehkou svačinu (vyšetření trvá cca. 3-4 hodiny).

Drobné občerstvení obdržíte zdarma.

Dále je nutné předložit:

  • občanský průkaz (cestovní pas)
  • výpis z evidenční karty řidiče
  • zdravotní posudek o způsobilosti k řízení motor. vozidel - vystavý praktický lékař
  • finanční obnos - úhradu vyšetření

Druh dopravně psychologického vyšetření


1. Vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákonač. 361/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. Vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

4. Vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákonač. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo s právním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

5. Vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákonač. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Závěr dopravně psychologického vyšetření


1. psychicky způsobilý (á)

2. psychicky způsobilý (á) s podmínkou (specifikujte slovně)

3. psychicky nezpůsobilý (á)

Pár slov o nás

Rádi bychom Vám představili náš tým.

PhDr., Ing. Milan Hrdina

Dopravní a poradenský psycholog, absolvent studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci – titul PhDr. Je absolventem čtyřsemestrálního postgraduálního studia dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s obhájením v roce 2010.

Působí také jako odborný asistent na Katedře pedagogiky a psychologie, Fakulty humanitně přírodovědné a pedagogické, Technické univerzity v Liberci a přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze, publikační a lektorská činnost.

Je řádným členem Asociace dopravních psychologů ČR.

Mgr. Aneta Langrová

Poradenský psycholog práce a organizace, absolventka jednooborového studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a kurzu Dopravní psycholog na Vysoké škole aplikované psychologie, který dokončila v roce 2012.

Pracuje také jako krizový intervent Linky důvěry a lektor tzv. „měkkých dovedností“ pro střední a vyšší management.

Pár slov o nás

Rádi bychom Vám představili náš tým.

PhDr., Ing. Milan Hrdina

Dopravní a poradenský psycholog, absolvent studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci – titul PhDr. Je absolventem čtyřsemestrálního postgraduálního studia dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s obhájením v roce 2010.

Působí také jako odborný asistent na Katedře pedagogiky a psychologie, Fakulty humanitně přírodovědné a pedagogické, Technické univerzity v Liberci a přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze, publikační a lektorská činnost.

Je řádným členem Asociace dopravních psychologů ČR.

Mgr. Aneta Langrová

Poradenský psycholog práce a organizace, absolventka jednooborového studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a kurzu Dopravní psycholog na Vysoké škole aplikované psychologie, který dokončila v roce 2012.

Pracuje také jako krizový intervent Linky důvěry a lektor tzv. „měkkých dovedností“ pro střední a vyšší management.

Kontaktní formulář